Du är här

Avlösarservice / Ledsagarservice

 

Vi är godkända som utförare av
• Ledsagarservice i Stockholm
• Avlösarservice i Stockholm

Vi är upphandlade enligt LOV av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS för Stockholms stad sedan 2017

Vi gör genomförandeplanen i samverkan med dig eller din företrädare. Du själv ges alltid möjlighet att uttrycka dina önskemål.

För dig som under 18 år ansvarar vi för att du får komma till tals.